Go directly to Globalmenu Go directly to Submenu Go directly to Maincontent Go directly to Contactinfo
Globalmenu
Maincontent

Zapraszamy do Saferoad Grawil Sp. z o.o.

Globalmenu

Dane teleadresowe

Centrala we Włocławku
Saferoad Grawil Sp. z  o.o.
Ul. Komunalna 7
PL 87-800 Włocławek
Tel:  +48 54 412 49 10
Fax: +48 54 412 48 85
grawil_wloclawek@saferoad.pl

NIP 867-00-12-216
REGON 830016808
KRS: 0000152355
VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu
Kapitał zakładowy: 2.360.000,00 zł

Oddział w Rudzie Śląskiej
ul. Katowicka 141
41-705 Ruda Śląska
Tel:  +48 32 340 88 88
Fax: +48 32 340 88 89
grawil_rudaslaska@saferoad.pl

Oddział w Ostródzie
ul. 3 Maja 8
14-100 Ostróda
Tel: +48 89 642 17 79
Fax:+48 89 642 18 10
grawil_ostroda@saferoad.pl

Biuro Poznań
ul. Platynowa 28
62-052 Komorniki
Tel: +48 61 893 57 20
Fax:+48 61 864 18 07
grawil_poznan@saferoad.pl